هتل مجلل درویشی

عضویت فیروزه ای
خدمات مشترکین فیروزه ای :
• ارائه صبحانه رایگان در مرتفع ترین صبحانه خوری شهر مشهد
• استفاده رایگان از خدمات مجموعه آبی (استخر و سونا و مجموعه ورزشی)
• ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی در ساعات معین
• ترانسفر رفت به حرم مطهر در ساعات معین
• استفاده رایگان از اینترنت هتل
• مشترکین محترم برای دسترسی به گروه مشتریان فیروزه ای و استفاده از خدمات فوق بایستی در هتل مجلل درویشی بایستی اقامت گزینند.