هتل مجلل درویشی

سوالات متداول

  • آیا اعضا باشگاه باید حتما میهمان اقامتی هتل باشند؟
  • خیر ، متقاضیان میتوانند از طریق قسمت عضویت همین وب سایت عضو باشگاه شوند
  • آیا عضویت در باشگاه مدت مشخصی دارد؟
  • بلی ، از تاریخ عضویت هر فرد به مدت 2 سال قادر خواهد بود از امتیازات خود استفاده نموده که در غیر این صورت اشتراک باطل می گردد
  • آیا میتوان بیش از یک شماره اشتراک داشت ؟
  • خیر ، پس از ایجاد اشتراک جدید، اشتراک و شماره اشتراک گذشته باطل می شود
  • آیا طرح تخفیفات طرح ها باهم جمع میشوند؟
  • خیر ، تخفیفات که بصورت پکیج هستند با تخفیفات عضویت قابل جمع شدن نمی باشد و مشتریان محترم همزمان فقط میتوانند از یک طرح تخفیفی برخوردار گردند.